Arka-tech
:: Strona główna » Fotowoltaika » Zarabiaj na fotowoltaice
NA SKRÓTY:
Ostateczne zasady programu “Prosument” - możliwe 40% dofinansowania. Net-metering: zmiany dla prosumentów w nowym projekcie ustawy o OZE. Projekt ustawy o OZE na Komitecie Rady Ministrów. Istotne zmiany w nowej wersji 6.1.

PARTNERZY:


Zarabiaj na fotowoltaice

Jak zarabiać na fotowoltaice?
Po wejściu ustawy OZE całkowicie nowego znaczenia nabiorą mikroinstalacje. f

Co to jest mikroinstalacja?
Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii np. fotowoltaiki o mocy znamionowej do 40 kW. Wejście ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii pozwoli osobom fizycznym na wytwarzanie energii bez konieczności uzyskania koncesji na produkcję i sprzedaż.

Ponadto osoba fizyczna nie będzie miała obowiązku utworzenia działalności gospodarczej by móc sprzedawać wytworzoną energię oraz będzie zwolniona z opłaty za przyłączenie do sieci.

Jak na tym zarobić?
Sprzedaż energii będzie możliwa poprzez podpisanie umowy z zakładem energetycznym, na czas określony, prawdopodobnie 15 lat po stawce określonej w ustawie.

Ustawa OZE zapewni osobie fizycznej taryfę gwarantowaną za każdą wyprodukowaną i sprzedaną kWh. Obecnie proponowany system wsparcia zakłada sprzedaż 1 kWh za ok. 1,10 zł. Wejście ustawy zaplanowane jest na 2014 rok.

Czy to się opłaca?
Biorąc pod uwagę obecne ceny fotowoltaiki oraz proponowany system wsparcia średni okres zwrotu z inwestycji wyniesie ok. 5 lat.

Przykładowo, mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 5kW w przeciągu roku wyprodukuje ok. 5000 kWh, co oznacza roczny zysk w wysokości ok. 5000 zł. Fakt, że umowa z zakładem energetycznym podpisywana będzie na kilkanaście lat, a stawka za 1 kWh będzie zagwarantowana w umowie, czyni inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną bardzo opłacalną.

Zatem gdzie jest haczyk?
Nigdzie. Umowa z zakładem energetycznym podpisywana będzie na kilkanaście lat, a podczas jej trwania zakład ma OBOWIĄZEK zakupu energii od nas po stawce zagwarantowanej w umowie. Co więcej, żywotność instalacji fotowoltaicznej wynosi ok. 25 lat, natomiast gwarancja na podzespoły wynosi min. 10 lat.

Jak zaplanować inwestycję?
W celu opracowania wstępnych założeń i wyceny instalacji zapraszamy do kontaktu z działem technicznym Arka-Tech. Najważniejszym elementem początkowego etapu inwestycji jest złożenie wniosku o przyłączenie do sieci i uzyskanie warunków przyłączenia.

Skontaktuj się z nami już dziś!
Złóż wniosek o przyłączenie do sieci i zacznij zarabiać.


Telefon: 605 421 401 Paweł Wołos, pawel.wolos@arka-tech.pl, Adres: Arka-tech D.Fotek spółka Jawna ul. Pocztowa 47 09-472 Słupno.
  Serwis, serwis@arka-tech.pl, Biuro handlowe: ul. Otolińska 21 budynek Wektra Holding pok. 404, 09-407 Płock.
NIP: 774-28-61-416, Regon: 140115714, Konto ING Bank Śląski : 35 1050 1966 1000 0022 9178 3591
© Arka-Tech 2014