Arka-tech
:: Strona główna » Aktualności » Projekt ustawy o OZE na Komitecie Rady Ministrów. Istotne zmiany w nowej wersji 6.1
NA SKRÓTY:
Ostateczne zasady programu “Prosument” - możliwe 40% dofinansowania. Net-metering: zmiany dla prosumentów w nowym projekcie ustawy o OZE. Projekt ustawy o OZE na Komitecie Rady Ministrów. Istotne zmiany w nowej wersji 6.1.

PARTNERZY:


Projekt ustawy o OZE na Komitecie Rady Ministrów. Istotne zmiany w nowej wersji 6.1

Podczas czwartkowego posiedzenia komitetu stałego wiceministrowie ponownie zajmą się projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii – informuje Obserwator Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl.

Przesłana na KRM wersja 6.1 projektu z 29 stycznia różni się od poprzedniej wersji 4.1 z 31 grudnia 2013 roku jedynie kilkoma szczegółami. Zgodnie z nową wersją projektu ustawy wysokość współczynnika dla instalacji współspalania (tzw. prostego oraz dedykowanego), które zostały zdefiniowane jedynie do 2020 roku (na poziomie odpowiednio 0,5 i 1), po tej dacie ustalić ma rząd, a nie Minister Gospodarki, jak w poprzednich projektach.

Poszerzono liczbę elektrowni wodnych, które utrzymają wsparcie zielonymi certyfikatami i będą mogły wystartować w aukcjach o instalacje o mocy do 5 MW, chociaż w poprzednim projekcie MG przewidywało obcięcie wsparcia dla wszystkich elektrowni wodnych o mocy powyżej 1 MW.

Zmianie nie uległy natomiast podstawowe założenia projektu:
  • energia zakontraktowana w aukcji będzie od wytwórcy kupowana tylko w ilości cenie określonej w ofercie, waloryzowanej co roku wskaźnikiem inflacji,
  • w aukcji dla nowych źródeł będą mogły wystartować jedynie instalacje gotowe do budowy, ze wszystkimi pozwoleniami i umowami,
  • oddzielnie organizowane będą aukcje dla instalacji do 1 MW i większe, przy czym dla pierwszych zarezerwowano 25 proc. dostępnej na aukcji wspieranej produkcji energii,
  • nadal zamiast rzeczywistej aukcji proponowany jest przetarg z jednokrotną możliwością złożenia oferty i długimi terminami informowania o wynikach,
  • system wsparcia taryfą gwarantowaną rozliczać będzie Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej, należący w całości do Skarbu Państwa. Pierwsza stawka opłaty OZE, uwzględniania w rachunkach za energię w 2015 roku, ma wynieść 2,27 zł/MWh netto
  • wprowadzone mają zostać ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych (od 20 do 80 proc. mniejsze obowiązki OZE),
  • opłata zastępcza zostanie zamrożona w wysokości obowiązującej w 2013 roku, czyli 297,35 zł/MWh
  • ustawowo ograniczono maksymalny obowiązek udziału energii elektrycznej z OZE do 20 proc.
  • projekt przewiduje pierwszeństwo przyłączenia OZE do sieci


źródło: gramwzielone.pl / wysokienapiecie.pl
Telefon: 605 421 401 Paweł Wołos, pawel.wolos@arka-tech.pl, Adres: Arka-tech D.Fotek spółka Jawna ul. Pocztowa 47 09-472 Słupno.
  Serwis, serwis@arka-tech.pl, Biuro handlowe: ul. Otolińska 21 budynek Wektra Holding pok. 404, 09-407 Płock.
NIP: 774-28-61-416, Regon: 140115714, Konto ING Bank Śląski : 35 1050 1966 1000 0022 9178 3591
© Arka-Tech 2014