Arka-tech
:: Strona główna » Aktualności » Program “Prosument”: NFOŚiGW proponuje 10-20% dotacji
NA SKRÓTY:
Ostateczne zasady programu “Prosument” - możliwe 40% dofinansowania. Net-metering: zmiany dla prosumentów w nowym projekcie ustawy o OZE. Projekt ustawy o OZE na Komitecie Rady Ministrów. Istotne zmiany w nowej wersji 6.1.

PARTNERZY:
05/03/2014 at 7:50 Ostateczne zasady programu “Prosument” możliwe 40% dofinansowania

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła warunki programu PROSUMENT, który będzie wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowić będzie kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji:
- energii elektrycznej
- ciepła i energii elektrycznej
- dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh. Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018r.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

- źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
- systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

- pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanychinstalacji,
- dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
- maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
- określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
- oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
- maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Program będzie wdrażany na dwa sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)
pożyczki wraz z dotacjami dla jst,wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych ( dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst, nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW

b) za pośrednictwem banku
- środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów bankowych
- nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank.

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu na 200 mln zł, w tym:

100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku.

Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest:

- ogłoszenie naboru wniosków dla jst – II kwartał 2014 r.
- rozpoczęcie naboru wniosków w wybranym w przetargu banku – III kwartał 2014 r.
- uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej nastąpi dnia 19 marca br. Po tym dniu treść programu zostanie podana do publicznej wiadomości.

źródło: gramwzielone.pl Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
Telefon: 605 421 401 Paweł Wołos, pawel.wolos@arka-tech.pl, Adres: Arka-tech D.Fotek spółka Jawna ul. Pocztowa 47 09-472 Słupno.
  Serwis, serwis@arka-tech.pl, Biuro handlowe: ul. Otolińska 21 budynek Wektra Holding pok. 404, 09-407 Płock.
NIP: 774-28-61-416, Regon: 140115714, Konto ING Bank Śląski : 35 1050 1966 1000 0022 9178 3591
© Arka-Tech 2014